CBSN

Obama pokes fun at White House Correspondents...